Struktuiranje scena

U petom koraku procesa pisanja romana, fokusiramo se na detaljno strukturiranje scena. Ovaj korak uključuje