Razvoj karaktera

Do ovog koraka, trebali biste već imati osnovni koncept vaših glavnih likova. Ovaj korak usmeren