Kompozicija romana

Kompozicija priče odnosi se na način na koji su njeni elementi - uključujući radnju, likove,