Dinamika konflikta i dramatizacija

Konflikt je srce svake priče, motor koji pokreće radnju i razvija likove. Bez konflikta, narativ