Otkrivanje inspiracije i tematike

Tematika nije samo pozadinski element; ona je svetionik koji vodi čitaoce kroz mračne vode narativa,