Konstrukcija pripovedača i perspektive

Pripovedač ne samo da vodi čitaoca kroz narativ, već i oblikuje percepciju događaja, likova i