fabula i siže

Ovaj modul istražuje kako radnja, fabula i siže funkcionišu zajedno da bi stvorili kohezivnu, angažovanu