Nikolina Dabetić, Librum, urednik, novinar, RTS

Nikolina Dabetić

Founder
Dizajn i prelom

Koristeći svoje iskustvo u dizajnu, ona kreira privlačne korice koje odražavaju suštinu i temu dela. Osim toga, bavi se prelomom i tehničkim pripremama za štampu, osiguravajući da svaki aspekt knjige izgleda besprekorno pre izdavanja.

Priprema za štampu​

Zadužena za dobijanje ISBN brojeva i koordinaciju svih neophodnih koraka pre štampanja. Ovaj proces uključuje konačne revizije i odobravanja, osiguravajući da svaki tehnički aspekt knjige bude usklađen sa industrijskim standardima.

Marketing i promocije​

Kreiranje i implementacija marketinških strategija koje su usmerene na maksimalno povećanje vidljivosti i prodaje knjiga. Nikolina koristi različite kanale i tehnike, od društvenih mreža do ciljanih kampanja, kako bi knjige dosegle do što šireg kruga čitalaca.​

Nikolina Dabetić je novinarka i urednica u Radio televiziji Srbije, gde je zaposlena od 2019. godine. Njena specijalnost leži u stvaranju priloga za Kulturni dnevnik, gde se bavi istraživačkim novinarstvom i kreiranjem autorskih emisija koje istražuju dublje kulturne i društvene teme.

Nikolina je poznata po svojoj sposobnosti da otkrije i prenese kompleksne priče široj publici, čime doprinosi bogatstvu i raznovrsnosti programa na nacionalnoj televiziji. Pored toga, Nikolina je master muzikolog, stečenim na FMU, što dodatno obogaćuje njen pristup kulturnom novinarstvu.

Nikolina je suosnivač i ključni kreativni motor izdavačkog studija Librum, gde njena stručnost i iskustvo imaju nezamenljivu ulogu. U Librumu, Nikolina je zadužena za više ključnih aspekata produkcije knjiga: od dizajna korica, koje sama osmišljava i kreira, do preloma i pripreme za štampu. Takođe odgovorna je za sveobuhvatnu pripremu svake knjige za tržište.

Njena uloga se ne zaustavlja na tehničkim aspektima; Nikolina je takođe kreativni strateg za marketing i komunikacije u Librumu, gde kreira i implementira promotivne kampanje koje knjige stavljaju u fokus pažnje potencijalnih čitalaca. Njena sposobnost da spoji estetiku sa efikasnom komunikacijom omogućava Librumu da se istakne na tržištu i postigne značajan uspeh.